Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 • Trần Thụy Sĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0372784532
 • Trần Thành Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0973315837
 • Nguyễn Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Điện thoại:
   0968859134
  • Email:
   khanhkhanh.yen89@gmail.com
 • Trần Thị Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0359997204
  • Email:
   thomnttlongphu@gmail.com
 • Trần Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0817444090
  • Email:
   thachtranthanhquang@gmail.com
 • Thạch Tú Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395092966
  • Email:
   thachtunhi81@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Xinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961060424
  • Email:
   tranthithanhxinh1208@gmail.com
 • Huỳnh Kim Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0362882937
  • Email:
   huynhkimthao5555@gmail.com