Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 • Nguyễn Thị Hẳng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nguyenthihangmgld.lp@soctrang.edu.vn
 • Ly Thi Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   To truong
  • Điện thoại:
   0372363688
  • Email:
   thidunglp@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng chuyên môn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng bán trú