Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch họp hội đồng sư phạm tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

I/ Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2018

- Điạ điểm : Lớp Lá 1

II/ Thành phần tham dự:

- Tổng số CB, GV, NV: 42 đ/c

- Có mặt: 38 đ/c

- Vắng mặt: Phụng (HS); Lan (ô), Hằng (H), Mỹ Huyền

III/Nội dung:

1. Triển khai công văn:

Hướng dẫn liên ngành 901/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 28/9/2018 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Công văn số 2388/SGDĐT-DTCNTX ngày 23/10/2018 V/v cán bộ, giáo viên tham gia học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Công văn số 611/UBND-VP ngày 31/10/2018 V/v tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 31/10/2018 Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoàn 2016-2020.

Kiến nghị 955/KN-VKSST-P2 ngày 29/10/2018 Áp dụng các biện pháp phòng ngừa nguyên nhân và điều kiện phạm tội phạm và công văn số 4853/VP-VX ngày 5/10/2018 V/v thực hiện nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch số 161-KH/HU ngày 6/11/2018 kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/52018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh Ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII vầ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chương trình số 31-CTr/HU ngày 21/5/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chương trình số 30/8/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Chương trình số 32-CTr/HU ngày 06/11/2018 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chương trình sô 131-CTr/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Công văn số 2374/SGDĐT-KHTC ngày 22/10/2018 V/v hướng dẫn quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 652/PGDĐT V/v thực hiện Công văn số 2374/SGDĐT-KHTC ngày 22/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công văn số 658/PGDĐT ngày 8/11/2018 V/v thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ - CP về chính sách tinh giản biên chế. Công văn số 4908/VP-VX ngày 8/10/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công văn số 2182/UBND-VX ngày 9/11/2018 V/v triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2018.

Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương và công văn số 2568/SGDĐT-VP ngày 12/11/2018 V/v triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 495/UBATGTQG ngày 30/10/2018 V/v nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy.

Công văn số 498/ UBATGTQG ngày 02/11/2018 V/v đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam.

Công văn số 746/GDTC ngày 22/10/2018 và công văn số 2591/SGDĐT-CTTT ngày 14/11/2018 V/v phổ biến cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lới Bác” lần thứ II, năm học 2018-2019.

Công văn số 562/TWPCTT-VP ngày 14/11/2018 và công văn số 64/PCTT ngày 16/11/2018 V/ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông.

Công văn số 669/UBND-NV ngày 21/11/2018 V/v rà soát tình hình thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

2. Đánh giá công tác tháng 11/2018

2.1. Tư tưởng chính trị

- Thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức tốt ngày họp mặt truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Triển khai các văn bản, chỉ thị của ngành, của địa phương tới toàn thể giáo viên , nhân viên trong toàn trường

2.2. Chuyên môn

* Công tác phát triển số lượng

- Huy động trẻ ra lớp chưa đạt chỉ tiêu (745/760 - Tỷ lệ: 98,02 %)

* Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng

- Duy trì nghiêm túc nề nếp các lớp, đảm bảo an toàn cho trẻ, thực hiện tốt khâu đón trả trẻ. Tuyệt đối không xâm phạm thân thể trẻ dưới bất kỳ hình thức nào.Đảm bảo an toàn cho trẻ 100%.

- Quản lí tốt khẩu phần ăn của trẻ, báo ăn đầy đủ và đúng giờ. Đảm bảo an toàn thực phẩm tuyệt đối. Tính phẩu phần và cân đối khẩu phần hợp lý...Thực hiện cho trẻ uống sữa vào buổi sáng. Lưu mẫu thức ăn đầy đủ. Bếp ăn an toàn, vệ sinh.

- Quyết toán thu – chi tiền ăn, công khai đúng nguyên tắc tài chính.

- Các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phòng bệnh cho trẻ bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết….phòng chống suy dinh dưỡng, thấp còi và phòng chống tai nạn thương tích.

* Công tác giáo dục :

- Các nhóm lớp, soạn giảng theo quy định nghiêm túc, dạy đúng tiến độ chương trình.

- Trang trí lớp theo chủ đề.

- Hoàn thành chấm thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức tốt thao giảng và triển khai chuyên đề tổ chồi.

- Duyệt hồ sơ sổ sách của GV.

- Tổ chức thi An toàn giao thông cấp trường.

- Tham gia thi An toàn giao thông cấp huyện đạt giải khuyến khích.

2.3.Công tác PCGDMN, công tác tự đánh giá trường mầm non và Trường CQG.

- Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra PCGDMN trẻ năm tuổi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Phú.

- Duy trì kết quả 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 đã đạt được.

2.4. Công tác CSVC và tài chính

- Bảo quản và sử dụng tốt CSVC trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

- Đảm bảo mọi chế độ chính sách cho CB giáo viên và học sinh theo quy định

2.5. Công tác y tế và văn thư

- Y tế giám sát chặt chẽ VSATTP tại bếp ăn bán trú, Y tế phối hợp với GV chủ nhiệm lớp thực hiện tốt công tác phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, Phòng chống suy dinh dưỡng và thấp còi và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phòng chống tai nạn thương tích cho CBGV và học sinh nhà trường.

- Cập nhật tốt trang Webstie nhà trường

2.6. Công tác Đoàn thể:

+ Công đoàn:

- Kết hợp với chính quyền tổ chức tốt họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tham gia chấm thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Tham gia tốt quỹ tham quan du lịch.

- Mua quà tặng cho GV nghỉ hưu nhân ngày 20/11.

- Thực hiện tốt quỹ tự có (yaourt)

+ Đoàn thanh niên :

- Tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu trên giao (6/6 đ/c).

2.7. Ưu điểm và tồn tại :

+ Ưu điểm :

- Thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

- Tổ chức tốt họp mặt nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tập thể có tinh thần đoàn kết nội bộ.

- GV đều sử dụng tốt ĐDDH và sử dụng giáo án điện tử.

- Trẻ hoạt động góc, hoạt động ngoài trời tốt.

- Tập thể dục sáng đều và tốt.

- Thực hiện tốt tuyên truyền và phòng bệnh cho trẻ.

- Hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu trên giao.

- Hoàn thiện hồ sơ thi giáo viên giỏi cấp trường và hồ sơ PC GDMN cho trẻ 5 tuổi.

- Tổ chức tốt thao giảng và triển khai chuyên đề tổ chồi.

+ Tồn tại :

- Huy động trẻ nhà trẻ chưa đạt chỉ tiêu.

- Chưa thực hiện công tác lưu trữ công văn đi, đến ( do văn thư bị tai nạn).

3. Kế hoạch công tác tháng 12/2018

3.1. Tư tưởng chính trị

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày toàn quốc kháng chiến 19/12.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua « Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , « Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- CB-GV-CNV chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Củng cố nề nếp kỷ cương của ngành, không để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua « Dạy tốt – Học tốt »

- Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Triển khai các văn bản, chỉ thị của ngành, của địa phương tới toàn thể giáo viên , nhân viên trong toàn trường.

3.2. Chuyên môn

* Công tác phát triển số lượng

- Tiếp tục huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu trên giao

* Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng

- Duy trì nghiêm túc nề nếp các lớp, đảm bảo an toàn cho trẻ, thực hiện tốt khâu đón trả trẻ.

- Tuyệt đối không xâm phạm thân thể trẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ 100%.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì và tai nạn thương tích cho trẻ.

- Tính phẩu phần và cân đối khẩu phần hợp lý.

- Các nhóm lớp lưu ý việc phòng bệnh cho trẻ, tuyên truyền với phụ huynh về các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng ….

- Phát động phong trào trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp

- Tuyên truyền phụ huynh và trẻ tuyệt đối không mua bánh trước cổng trường.

* Công tác giáo dục :

- Thực hiện chương trình tuần 13 à 16

- Trang trí lớp học theo quy định của Sở Giáo dục. Trang trí các nhóm lớp phù hợp chủ đề. Tạo các góc mở cho trẻ hoạt động.

- Thực hiện dạy đúng theo thời gian biểu, tuyệt đối không cắt xén chương trình.

- Duy trì các hoạt động ở các nhóm lớp, các nhóm lớp dạy đúng tiến độ chương trình theo kế hoạch.

- Bảo quản tốt các sản phẩm của trẻ

- Kiểm tra toàn diện GV

- Họp CM – BT ngày 08/12/2018

- Tổ chức thao giảng và triển khai chuyên đề tổ mầm và xét thi đua tổ vào ngày 22/12/2018.

- Họp Ban thi đua ngày 25/12/2018.

- Họp HĐSP 29/12/2018

3.3 . Công tác phổ cập GDMN , công tác xây dựng trường chuẩn QG và công tác tự đánh giá trường mầm non đạt chuẩn chất lượng.

- Duy trì kết quả PCGDMN trẻ năm tuổi đạt được. Không ngừng nâng cao chất lượng CSGD trẻ 5 tuổi và toàn trường

- Duy trì và giữ vững 5 tiêu chuẩn trường MN đạt chuẩn QG mức độ 1 và kiểm định chất lượng cấp độ 3 đã đạt được.

- Phối hợp với địa phương tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

3.4. Công tác CSVC và tài chính

- Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách theo quy chế chi tiêu nội bộ và luật ngân sách.

- Đảm bảo mọi chế độ chính sách cho CB giáo viên và học sinh theo quy định.

- Các chế độ chính sách hỗ trợ ăn trưa….

- GV nhắc nhở PH đóng quỹ học phí để đăng nộp về kho bạc.

- Kiểm kê tài sản nhà trường 31/12/2018 (Thơ - KT)

3.5. Công tác y tế và văn thư

- Y tế giám sát chặt chẽ VSATTP tại bếp ăn bán trú

- Y tế phối hợp với GV chủ nhiệm lớp thực hiện tốt công tác phòng bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, Phòng chống suy dinh dưỡng và thấp còi và các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho CBGV và học sinh nhà trường.

- Y tế phối hợp với trạm y tế thị trấn Long Phú tiêm vắc xin Sởi Rubella cho trẻ (từ ngày 3/12/2018à đến ngày 06/12/2018)

- Báo cáo kịp thời chính xác, đầy đủ các thông tin.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác các văn bản đi, đến theo quy định.

- Sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên cập nhật Webstie nhà trường

3.6. Công tác Đoàn thể:

+Công đoàn:

- Tham gia kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Tiếp tục quỹ tham quan du lịch và quỹ tự có (yaourt).

- Tổ chức lao động vệ sinh, làm cỏ vườn cổ tích của bé, trồng rau….

+Đoàn thanh niên :

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12/2018)

- Tổ chức Đại hội chi đoàn.

- Phối hợp với Công đoàn lao động vệ sinh, làm cỏ vườn cổ tích của bé.

4. THẢO LUẬN :

- Tập thể thống nhất theo nội dung cuộc họp

5. KẾT LUẬN HỘI NGHỊ : Đ/c Hận Hiệu trưởng

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản, công văn, chỉ thị đã triển khai;

- Khắc phục những tồn tại của tháng 11 năm 2018;

- Thực hiện đúng chương trình tuần 13à16;

- Trang trí lớp học đúng theo quy định của SGD;

- Chấm thi GVG cấp trường;

- Tổ chức thao giảng và triển khai chuyên đề tổ mầm 22/12/2018;

- CB-GV-CNV không được buôn bán trước cổng trường;

- GV có nhu cầu nghỉ theo 108 và 113 thì gởi đơn và thời gian nghỉ vào lúc nào. Nếu nộp đơn trễ thì sẽ không có kinh phí.

- Đoàn kết phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt kế hoạch công tác tháng 12 năm 2018;

- Tham gia các hoạt động của ngành và địa phương khi có yêu cầu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết